Esteu aquí

Igualtat

Igualtat

 

ARGUMENTARI BÀSIC:

Amb la independència, Catalunya es constituirà en una República d’homes i dones lliures i iguals. Tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país som iguals en drets i deures, independentment del nostre origen, gènere, orientació sexual, llengua, cultura, religió o idees. La República Catalana garantirà la igualtat d’oportunitats per a tothom i combatrà les desigualtats perquè tindrem la competència per legislar.

Ens referim al respecte a la diversitat en el sentit més ampli de la paraula, un valor irrenunciable per fer una societat que no sigui hostil al qui és diferent, que no rebutgi l’heterogeneïtat de formes o fets i que respecti les minories.

L’escriptor George Orwell, autor d’Homenatge a Catalunya, va fer cèlebre la frase: “tots som iguals davant la llei, però n’hi ha uns més iguals que els altres”. A Catalunya, malgrat els avenços realitzats en les últimes dècades, encara hi ha col·lectius i persones que pateixen discriminació. Per exemple, les desigualtats entre homes i dones afecten aspectes importants de la vida diària, com ara les condicions de treball i els salaris, les responsabilitats en el treball domèstic o els estereotips que marquen la imatge pública d’uns i altres. Una democràcia de qualitat ha de garantir una completa igualtat de drets i deures.

La Catalunya autonòmica no disposa de competències legislatives ni de recursos econòmics per endegar una política àmplia d’igualtat. La República Catalana podrà legislar i implementar polítiques d’igualtat que ens equiparin als països més avançats d’Europa. La República Catalana ha de garantir la plena igualtat entre homes i dones en tots els àmbits socials i laborals.

La política d’inclusió de les persones amb discapacitats físiques i mentals, que ha tingut importants conquestes en les últimes dècades, es troba avui en perill per les retallades aplicades des del govern de l’Estat i per la persistència del desequilibri fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol. Aquest desequilibri perjudica especialment els col·lectius més vulnerables. La República Catalana serà mestressa dels seus recursos, i això beneficiarà les polítiques socials i els col·lectius més necessitats.

Aquesta societat que vol esdevenir un nou país ha de ser exemple de diversitat i d’inclusió, de manera que la nova administració, reflex dels homes i dones que li han donat suport, promogui en estreta col·laboració amb les diferents entitats de Catalunya una vida plena i independent per a tothom.

A la república catalana s’hauran de tenir en compte els drets, les demandes i les perspectives de les persones amb diversitat funcional: des dels àmbits educatiu i laboral s’hauran d’elaborar propostes i models innovadors, dinàmics i heterogenis d’inserció professional; impulsar l’accés universal de les persones amb diversitat funcional –visual, auditiva, de mobilitat i altres- a la cultura i a les activitats de lleure; en definitiva defensar un model d’igualtat que no es plantegi en termes d’equiparació i equivalència ni en unes condicions que impliquin demanar a una persona allò que no podrà fer.

La llei contra l’homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya l’octubre de 2014, d’acord amb les demandes del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals, és un exemple de la voluntat igualitària que caracteritza la nostra societat. En la República Catalana el Parlament podrà aprovar una legislació avançada en tots els àmbits i regular aspectes sanitaris (programa de cribratge de càncer de còlon específic mitjançant citologia del virus de papil·loma per a gais, campanyes més efectives de prevenció del contagi del VIH), aspectes socials avançats (dret dels homosexuals a tenir una família en condicions d'igualtat i seguretat) entre d’altres.

La República Catalana haurà de garantir també la igualtat d’oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes. El fonament essencial de la igualtat d’oportunitats és l’Estat del benestar. La igualtat d’oportunitats passa, doncs, per l’accès a un ensenyament públic de qualitat, basat en la coeducació i les igualtats entre homes i dones.

El dèficit fiscal que pateix Catalunya qüestiona l’existència de l’Estat del benestar i perjudica especialment els col·lectius més vulnerables. El dèficit fiscal de Catalunya en un any és d’aproximadament 16.000 milions d’euros. Aquesta xifra equival pràcticament a totes les despeses de la Generalitat en salut, educació i benestar social. Amb la independència, aquests 16.000 milions d’euros no marxarien de Catalunya i es podrien destinar a millorar considerablement els serveis i la qualitat de vida dels nostres ciutadans, tot garantint una real igualtat d’oportunitats.

Estem construint un país nou, i l’estem construint entre tots. La República Catalana que volem serà per a tothom. Tothom hi serà igual en drets i deures. Tothom hi tindrà les mateixes oportunitats.

Catalunya: nova societat. Tu decideixes.

 

 

Per saber-ne més:

http://assemblea.cat/?q=material
http://assemblea.cat/?q=node/915
http://www.elclauer.cat
www.araeslhora.cat/ca

Número: 
7