Esteu aquí

Comitè Permanent

El Comitè Permanent és l’òrgan executiu entre plenaris del Secretariat Nacional i té les funcions que aquest li delega. Com a pauta general, es reuneix un cop per setmana, el dimarts al vespre. El componen els quatre càrrecs orgànics (president, vicepresident, secretari i tresorer) i els coordinadors de les comissions. La persona que ocupa el càrrec de gerent de l'Assemblea hi assisteix amb veu i sense vot.

 

Alcoberro i Pericay, Agustí Vicepresident agustiap@assemblea.cat
Arnau Tuset, Joaquim Gestió Econòmica joaquimat@assemblea.cat
Bellavista i Solà, Francesc Incidència Internacional francescbs@assemblea.cat
Blanes Palacín, Enric Comunicació enricbp@assemblea.cat
Cara Solà, Francesc Mobilització francesccs@assemblea.cat
Espejo Arenas, Lígia Gestió Administrativa ligiaea@assemblea.cat
Guillaumes i Isern, Nuri Gerent nurigi@assemblea.cat
Messeguer Peypoch, Ramon Acció Territorial ramonmp@assemblea.cat
Nogué Estradé, Josep M. Acció Sectorials josepmne@assemblea.cat
Padrós i Perejoan, Marcel Tresorer marcelpp@assemblea.cat
Pairó i Presseguer, Jordi Incidència Política jordipp@assemblea.cat
Sarrias Javier, Pati Jurídica i de Seguretat patriciasj@assemblea.cat
Subirà i de Galdàcano, M. Eulàlia Secretària eulaliasg@assemblea.cat